Ελαιοδιαχωριστής BLUESep

2,950.00

Σύστημα επεξεργασίας των αποβλήτων πρατηρίων καυσίμων
σύμφωνα με το Ευρωπαικό πρότυπο ΕΝ 858. Το σύστημα αποτελείται από Βορβοροσυλλέκτης / Λασποσυλλέκτης καθώς και Ελαιοδιαχωριστής / Βενζινοσυλλέκτης.

Κωδικός προϊόντος: 01.BLUESEP Κατηγορία: Ετικέτα:

Περιγραφή

1. Βορβοροσυλλέκτης / Λασποσυλλέκτης

Αφαιρεί άμμο και αδρανή στερεά, συνήθως βαρύτερα και κοκκώδη απόβλητα, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν φθορά μηχανικών μερών ή τη συσσώρευση αδρανών υλικών στα επόμενα τμήματα μιας εγκατάστασης.

Για τον διαχωρισμό αξιοποιείται η διαφορά πυκνότητας των διαφόρων συστατικών των αποβλήτων και για τον λόγο αυτό τα προς επεξεργασία υγρά θα πρέπει να μετακινούνται αργά για να παρέχεται ικανός χρόνος για καθίζησή των ως λάσπη. Μετά το διαχωρισμό, τα στερεά απομακρύνονται περιοδικά.

 

2.Ελαιοδιαχωριστής / Ελαιοσυλλέκτης / Πετρελαιοσυλλέκτης

Λάδια και άλλα πετρελαιοειδή διαχωρίζονται επίσης λόγω της διαφορετικής πυκνότητας των από το νερό και λόγω του μικρότερου ειδικού βάρους των συσσωρεύονται στην επιφάνεια. Κι εδώ όσο πιο χαμηλή είναι η ταχύτητα ροής τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματα διαχωρισμού.

Η αποτελεσματικότητα του διαχωριστή βελτιώνεται όμως εντυπωσιακά με τη χρήση ενός φίλτρου συνένωσης / συσσωμάτωσης (coalescence filter) των μικροσκοπικών σταγονιδίων των οποίων η άνωση λόγω του μικρού όγκου των δεν τα βοηθά για να ανέβουν στην επιφάνεια. Το στρώμα λαδιού απομακρύνεται κατά τακτά διαστήματα.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος120 kg
TOP